O programie   Opis   Czynniki ryzyka   ABC prewencji   Finansowanie
Nadciśnienie Cholesterol Glukoza Palenie tytoniu Nadwaga i otyłość Nieodpowiednia dieta Niska aktywność fizyczna Alkohol

Cholesterol to organiczny związek należący do steroidów. Cholesterol jest składnikiem strukturalnym wszystkich błon komórkowych i śródkomórkowych, w tkance nerwowej wchodzi w skład otoczki mielinowej, jest również istotnym składnikiem lipoprotein osocza. Jego pochodne występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej własnościach.

 

Cholesterol jest prekursorem wielu ważnych biologicznie czynnych steroidowych cząsteczek:

 - hormonów płciowych 

 - hormonów sterydowych kory nadnerczy

 - witaminy D3 i jej metabolitów

 - kwasów żółciowych

 

Potocznie "cholesterolem" nazywa się pokrewne substancje lipidowe występujące w osoczu krwi – lipoproteiny, w skład których, między innymi wchodzą grupy cholesterolowe. Tzw. zły (niskiej gęstości – LDL) i dobry (wysokiej gęstości – HDL) cholesterol to w rzeczywistości lipoproteiny – czyli dość złożone polipeptydy zawierające cholesterol wolny i zestryfikowany. Są one formą transportową cholesterolu. Udowodniono, że zaburzenia gospodarki lipidowej, którego miarą jest wzrost stężenia cholesterolu w surowicy krwi, jest istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia miażdżycy i chorób układu sercowo-naczyniowego takich jak choroba wieńcowa i zawał serca, udar mózgu i miażdżyca zarostowa kończyn dolnych.

 

Nadmiar cholesterolu szkodzi nie tylko układowi krwionośnemu - związek ten stanowi główny składnik kamieni żółciowych.

 

Normy zawartości we krwi

 

Na podstawie badań epidemiologicznych ustalono, że podwyższony poziom cholesterolu w surowicy krwi, czyli hipercholesterolemia, jest jednym z podstawowych czynników ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego.

 

Do oceny ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wykonuje się badanie nazywane lipidogramem, które obejmuje:

 - stężenie cholesterolu całkowitego,

 - stężenie cholesterolu HDL,

 - stężenie cholesterolu LDL,

 - stężenie trójglicerydów.

 

Stężenia lipidów w tym badaniu wyraża się w następujących jednostkach:

mmol/l - milimolach na litr

lub

mg/dl - miligram na decylitr

 

Prawidłowe wartości frakcji lipidowych wynoszą (według ESC/ESH 2007):

 

- cholesterol całkowity - < 190mg/dl (5mmol/L)

- cholesterol LDL - <115mg/dl (3mmol/L)

- cholesterol HDL – dla kobiet >45mg/dl/ (1,2mmol/L) dla mężczyzn >40mg/dl (1,0mmol/L)

- trójglicerydy <150mg/dl (1,7mmol/L)

 

Dla osób z rozpoznaną cukrzycą lub miażdżycą wartości cholesterolu całkowitego i LDL są niższe i wynoszą (według ESC/ESH 2007)

 

- cholesterol całkowity - < 175mg/dl (4,5mmol/L)

- cholesterol LDL - <100mg/dl (5mmol/L)

www.e-prewencja.pl
tworzenie stron