O programie   Opis   Czynniki ryzyka   ABC prewencji   Finansowanie
Nadciśnienie Cholesterol Glukoza Palenie tytoniu Nadwaga i otyłość Nieodpowiednia dieta Niska aktywność fizyczna Alkohol

Choroby serca i naczyń, takie jak choroba wieńcowa, zawał serca czy udar mózgu, powstają w wyniku działania tak zwanych czynników ryzyka. Czynniki te poprzez uszkadzanie naczyń i narządów zwiększają ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Możemy je podzielić na dwie istotne grupy: modyfikowalne i niemodyfikowalne. Czynniki niemodyfikowalne to takie, na które nie mamy wpływu i nie możemy ich zmienić, a są to np. wiek, płeć męska, obciążenie rodzinne, już występujące choroby sercowo-naczyniowe. Druga grupa to czynniki ryzyka modyfikowalne, czyli takie na których występowanie lub natężenie mamy wpływ. Do takich czynników możemy zaliczyć: podwyższone ciśnienie tętnicze, zbyt wysoki poziom cholesterolu, podwyższony poziom cukru, brak aktywności fizycznej, palenie papierosów, nieprawidłową dietę, nadwagę i otyłość. Celem usunięcia czynników ryzyka, czy też zmniejszenia ich natężenia, często niezbędna jest farmakoterapia. Nie należy jednak zapominać o istotnym wpływie terapii niefarmakologicznej, która potrafi znacząco zredukować ich udział w zwiększaniu ryzyka sercowo-naczyniowego.

 

       Czynniki ryzyka chorób układu krążenia:

modyfikowalne

niemodyfikowalne

 - ciśnienie tętnicze

 - wiek

 - poziom cholesterolu

 - płeć męska

 - poziom glukozy

 - obciążenie rodzinne

 palenie tytoniu

 - choroby współistniejące

 nieodpowiednia dieta

 - niska aktywność fizyczna

 

 - nadmierna waga ciała

 

 - nadużywanie alkoholu

 

 

www.e-prewencja.pl
tworzenie stron