O programie   Opis   Czynniki ryzyka   ABC prewencji   Finansowanie
Nadciśnienie Cholesterol Glukoza Palenie tytoniu Nadwaga i otyłość Nieodpowiednia dieta Niska aktywność fizyczna Alkohol

Jest to sposób odżywiania niezgodny z zasadami zdrowego żywienia, który może powodować rozwój chorób lub nasilać ich przebieg. Zazwyczaj wiąże się on z:

- niedostatecznym lub nadmiernym dostarczaniem energii, przejawiającym się w nieprawidłowym BMI,

- za małym spożywaniem niektórych składników (np. białka, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, składników mineralnych, witamin, błonnika),

- za dużym spożywaniem nasyconych kwasów tłuszczowych.

Od XX wieku dieta mieszkańców szczególnie krajów wysoko rozwiniętych znacznie się zmieniła. Wzrosła kaloryczność spożywanych posiłków, zawartość w nich nasyconych kwasów tłuszczowych oraz sodu. Zmniejszyło się natomiast spożycie nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3, witamin, flawonoidów i błonnika. Zjawisko to następowało równocześnie ze znacznym zmniejszaniem się aktywności fizycznej u ludzi. Oba te procesy sprzyjały rozwojowi metabolicznych czynników ryzyka miażdżycy, czyli otyłości, cukrzycy, hiperlipidemii, nadciśnieniu tętniczemu, które to w znacznej mierze doprowadziły do wzrostu zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe.

www.e-prewencja.pl
tworzenie stron