O programie   Opis   Czynniki ryzyka   ABC prewencji   Finansowanie
Oceń ryzyko Aktywność fizyczna Zaprzestanie palenia Odchudzanie Jadłospisy

Własne ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia w ciągu następnych 10 lat można ocenić przy pomocy Karty Ryzyka SCORE.

 

Karta Ryzyka SCORE jest narzędziem służącym do oceny indywidualnego ryzyka zgonu z powodu chorób układu krążenia w ciągu następnych 10 lat na podstawie wybranych czynników ryzyka występujących u danej osoby. Została ona opracowana przez ekspertów pod przewodnictwem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Określenie całkowitego ryzyka na podstawie Karty Ryzyka SCORE jest niezbędne dla ustalenia sposobu postępowania lekarskiego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, hipercholesterolemią i innymi czynnikami ryzyka.

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz ocenić swoje ryzyko postępuj według wskazówek:

 

 

1. W Karcie Ryzyka SCORE znajdź odpowiedni duży kwadrat uwzględniający Twoją płeć, wiek oraz fakt palenia papierosów.

 

2. W znalezionym kwadracie wyszukaj miejsce w którym krzyżują się wartość Twojego skurczowego ciśnienia tętniczego krwi i cholesterolu całkowitego.

3. Odczytaj swoje ryzyko.

 

 

Przykład

 

mężczyzna 53- letni, palący papierosy, stężenie cholesterolu całkowitego - 240 mg/dl, skurczowe ciśnienie tętnicze krwi - 160 mmHg - ryzyko 11%

 

 

 

 

Poszczególne liczby zamieszczone w tabelach oznaczają całkowite ryzyko wyrażone w procentach. Wynik wskazuje nam na prawdopodobieństwo śmierci z powodu chorób układu krążenia w ciągu następnych 10 lat. Ryzyko ≥ 5% uznawane jest za duże (kolory czerwony i ciemnoczerwony w tabeli). Ryzyko uzyskane u przykładowej osoby oznacza iż na 100 osób z takimi samymi wynikami umrze około 11 osób z powodu choroby sercowo naczyniowej. Jeśli stwierdzimy ryzyko wysokie tj. ≥5% to wymagają to szczególnej uwagi i należy się zwrócić do lekarza celem ustalenia dalszego postępowania i leczenia.

 

Na podstawie tabeli można również określić jakie korzyści można odnieść po ograniczeniu odpowiednich czynników ryzyka. Przykładowo u osoby z przykładu redukcja ciśnienia tętniczego do wartości prawidłowych 135mmHg i zaprzestanie palenia tytoniu powoduje spadek ryzyka z 11% (wysoke) do 4% (umiarkowane ryzyko).

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ! Ryzyko może być wyższe niż to wynikające z tabeli:

 

-  u osób chorujących na cukrzycę,

- w przypadku osób z silnym rodzinnym obciążeniem przedwczesną chorobą układu krążenia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) - u osób otyłych, prowadzących siedzący tryb życia.

- u osób zbliżających się do następnej kategorii wiekowej.

 

 

 

 

 

Uwaga ! W pewnych grupach osób ryzyko jest wysokie bez względu na wynik otrzymany z Karty Ryzyka Score.

 

Do tych grup należą:

 

1. Pacjenci z rozpoznaną chorobą układu krążenia na podłożu miażdżycy

- chorobą niedokrwienną serca

- chorobą tętnic obwodowych

- chorobą tętnic dogłowowych

 

2. Pacjenci bezobjawowi ze znacznie nasilonymi pojedynczymi czynnikami ryzyka

- cholesterol całkowity ≥ 8 mmol/l (320 mg/dl)

- cholesterol LDL ≥ 6 mmol/l (240 mg/dl)

 

3. Pacjenci z cukrzycą typu 2 lub cukrzycą typu 1 i mikroalbuminurią

 

 

W wyżej wymienionych przypadkach nie ma potrzeby stosowania Karty SCORE ze względu na ich wysokie rzeczywiste ryzyko. U wszystkich wymienionych grupach pacjentów konieczna jest intensywna modyfikacja czynników ryzyka.

www.e-prewencja.pl
tworzenie stron