O programie   Opis   Czynniki ryzyka   ABC prewencji   Finansowanie
Program 2005-2006 Wyniki 2006 Program 2007-2008 Wyniki 2009 Program 2010-2011 Program 2012-2014

Wyniki realizacji

 

Program Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca był realizowany w latach 2012-2014. Przez cały okres realizacji do programu włączono 29 kobiet i 182 mężczyzn. Wśród uczestników programu dominowali mężczyźni w każdym roku realizacji.

 

kobiety

Mężczyźni

Rok 2012

11

69

Rok 2013

14

69

Rok 2014

4

44

Razem

29

182

 Tabela 1 Uczestnicy programu w poszczególnych latach

Do dalszych analiz wykorzystano zbiorcze dane wszystkich 211 pacjentów. Celem przeprowadzenia analizy z realizacji programu przygotowano elektroniczną bazę danych zbieranych w trakcie trwania  programu. Przygotowana baza jest baza anonimową uniemożliwiającą identyfikację poszczególnych pacjentów. Średni wiek uczestników programu wyniósł 67,21 lat (95%Cl: 65,78 – 68,65), średnia wieku kobiet była nieznacznie większa 70,7 lat vs 66,64 lat jednakże różnica nie osiągnęła znamienności statystycznej.

Natomiast średnia frakcja wyrzutowa pacjentów uczestniczących w Programie oceniana w ramach rutynowej opieki kardiologicznej wynosiła EF = 32,6% (95%Cl: 31,38 – 33,93) i nie różniła się u mężczyzn i u kobiet.

Wśród uczestników badania do palenia tytoniu przyznało się prawie 14% wszystkich uczestników Ponad połowę uczestników Programu stanowili byli palacze tytoniu. W badanej grupie obserwowano znaczne rozpowszechnienie czynników ryzyka sercowo naczyniowego. Wcześniej rozpoznane nadciśnienie tętnicze deklarowało 68% uczestników, cukrzycę stwierdzono u 33% a zaburzenia lipidowe stwierdzono u 53%.

Rycina 2. Rozkład frakcji wyrzutowej w procentach


Rycina 3. Palenie tytoniu


Rycina 4. Rozpowszechnienie nadciśnienia tętniczego wg deklaracji pacjentów


Rycina 5. Rozpowszechnienie cukrzycy wg deklaracji pacjentów

Rycina 6. Rozpowszechnienie zaburzeń lipidowych wg deklaracji pacjentów

Rycina 7. Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości wg BMI

www.e-prewencja.pl
tworzenie stron